Den ohörda kunskapen

För länge länge sedan, det är så det börjar, i en dåtid långt långt borta. Men det har varit en del av förskolans värld under många år. Både den jag arbetar på och många andra runt om i Sverige och världen. Berättelsen kretsar kring ett fåtal karaktärer och deras relationer till varandra. Det är en familj som är själva utgångspunkten i all handling som spänner över två generationer. Ett klassiskt tematiskt upplägg, någonting måste stoppas, en ondska. Vi har sett berättelsen genom mänsklighetens historia, från Gilgamesheposet och framåt. Vad är gott och ont?

Hade karaktärerna hetat Jago, Prospero eller Mercutio så kanske man skulle kunna ha en utgångspunkt i ett delvis fiktivt Italien och diskuterat vänskap, svärdsfäktning och renässansen.
Men det hade krävt att man hade läst Shakespeare.

Om det hade handlat om Polyfemos, Kalypso och Penelope skulle båtar sannolikt figurera i någon form. Dessutom en massa olika vidunder och även här vänskap samt svärdsfäktning.
Men det hade krävt att man hade läst Homeros.

Karaktärer som Fagin, Murdstone och Trotter hade fått oss att förflytta oss till gaslyktors sken, pratat om barns utsatthet och vad vänskap är, inte så mycket fäktning dock.
Men det hade krävt att man hade läst Dickens.

Jag tror att det i viss mån är lite avskräckande att sätta sig med Homeros, Shakespeare och Dickens. Det är väldigt tjocka böcker som samlar deras berättelser och man skulle utan tvekan kunna ha en väldigt intressant koppling till Bechdeltestet. Men vad som är gemensamt för dessa berättare (förutom att de är män) är att de anses vara klassiker.

Så vart vill jag komma med det här? Om karaktärerna istället heter Calrissian, Palpatine och Hutt betraktar vi dem annorlunda då? Om transportmedlet är gjort av metall? Om det involverar fäktning? Om det handlar om vänskap? Om gott och ont? Förändrar det något?
Ja det gör det, för det kräver att vi sätter oss och tittar på Star Wars.

Det finns ett berättande som engagerar många barn, levnadsöden som berör och konflikter som inte är enkla. Massor av förskolor rymmer en mängd barn som funderar i etiska termer och besitter en oerhörd kunskap. Men många gånger är det en ohörd kunskap för man lyssnar inte på barnen.

 

 

2 reaktioner på ”Den ohörda kunskapen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *