Det finns två typer av människor

Kapitel XXXIII
”who are you?”

Tycker om alla de citaten som säger att det finns två typer av människor, självklart är det inte så enkelt men de är oftast väldigt roliga och med en udd av sanning. Men ibland är det faktiskt så enkelt.

There are two kinds of people in the world:  Those who make things complicated, and those who make things simple

Tycker även om den här

There Are Two Kinds of People In The World: Those who listen when others are talking — and those who wait when others are talking

Dan Pink

Generellt för alla dessa, för det finns en hel del förutom de två här ovan, är att man har ett val, man kan välja vilken man vill vara. Hur väljer jag att se lösningar och att lyssna? Genom att se lösningar och att lyssna, enkelt.

Eller varför inte som en trevlig avslutning

There Are Two Kinds of People In The World: Those Who Think There Are Two Kinds of People In The World and Those Who Don’t

Robert Benchley

Digital i stan

Kapitel XXIII
”just what do you think you’re doing, Dave?”

Man skulle kunna tänka att det handlar om att vara urbaniserad och med i utvecklingen, eller någonting om elektronik i och stadsplanering. Men det gör det inte, för det ska vara digitalistan och handlar om människan och teknik.

Hamnade idag i en diskussion om yrkestiteln digitalista. Brukar ibland lite skämtsamt säga att jag inte vet vad jag håller på med, att titeln kom fram för att jag behövde fylla i en blankett som avkrävde mig på en yrkesroll. Det är förvisso sant, om yrkestitelns tillkomst, men inte att jag skulle vara osäker på vad jag håller på med. Jag är mycket väl medveten om vad jag tänker att mitt arbete innebär. Men då titeln är lite degig, sådär omformbar och föränderlig kan det vara lite svårt att förklara. Verkligen inte så att jag tror att det inte kan förstås och att jag säger så svåra saker. Men jag tror att det är tankebanorna fram till där jag är nu som är svåra att förklara.

People take the longest possible paths, digress to numerous dead ends, and make all kinds of mistakes. Then historians come along and write summaries of this messy, nonlinear process and make it appear like a simple, straight line.

Dean Kamen

Nu har jag inga illusioner om att historiker kommer att summera mina tankar, för det är verkligen inte bara mina tankar. Men jag tror att titeln digitalista jag skulle kunna vara bra att knåda lite i. För den fungerar verkligen att knåda och dra i, för det handlar inte som sakerna som vi kallar teknik, det handlar om sammanhanget och hur allt sitter samman. Vet inte om det är lera, trolldeg, pepparkaksdeg eller något annat som man kan forma. Bara att det inrymmer stora möjligheter att knåda och bygga sin berättelse.

Citat

Sträck på dig människa!

Kapitel XVII
”you´re among the little people now”

A person’s a person, no matter how small.

Dr. Seuss
Jättekort idag, texten alltså, inte jag, är lika lång som jag brukar vara. Är 180 cm från fotsula till kraniets topp, varför ska jag behandlas annorlunda bara för att jag är längre än de flesta på jobbet, undrar om jag inte är längst på jobbet förresten, men inte mera människa för det.
Citat

Inget nytt under solen

”One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea. It… makes you think that after all, your favorite notions may be wrong, your firmest beliefs ill-founded. Naturally, therefore, common men hate the new idea, and are disposed more or less to ill-treat the original man who brings it”

Walter Bagehot, Physics and Politics (1873)

Citat

Hur ser framtiden ut?

Passive acceptance of the teacher’s wisdom is easy to most boys and girls. It involves no effort of independent thought, and seems rational because the teacher knows more than his pupils; it is moreover the way to win the favour of the teacher unless he is a very exceptional man. Yet the habit of passive acceptance is a disastrous one in later life. It causes man to seek and to accept a leader, and to accept as a leader whoever is established in that position.

Bertrand Russell