Lucka 9

Hittade en bok på second hand, den handlar om hur något blir till något annat. Hur skräp har omvandlats till konst under snart hundra år. Rättare sagt 101 år för det första exemplet i boken är från 1913.

Så när händer det då? När blir det konst, när blir Något = Något annat

Boken tar upp en mängd olika konstnärer som har uttryckt sig om denna transformation. När ett material som ser ut som skräp förvandlas till något nytt.

Självklart finns Picasso med i boken, en av naivisterna, och det finns en liten berättelse om när han såg ett rostigt cykelstyre och en sadel bredvid varandra och han bara visste att det hörde ihop och att de skulle bli en tjur. Han sätter samman de två tingen så de bildar en tjur och han lägger sedan verket utomhus i hopp om att någon ska ta isär det och göra om det till en cykel. För honom skulle transformationen då bli komplett.

Saker och tings transformation, förflyttandet av Något = Något annat ser vi hela tiden i barngrupper. Material byter plats, innehåll och skepnad. Men betyder det att alla barn är konstnärer och gestaltar något ständigt? Nä, men det betyder att de utrycker saker som det ser det. Vissa ser en tjur, vissa ser en cykel och några ser något helt annat. Förmågan att förvandla något i stunden och komma överens med andra om förvandlingen är otroligt intressant att titta på och jag har skrivit om det förut.

Det finns som sagt en massa konstnärer i boken men jag väljer Picasso för han står som en garant för konst och alla känner till honom. Så jag avslutar med ett citat av honom, som förvisso säger att alla barn är konstnärer och vem är jag att inte hålla med Picasso.

 

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.

(Varje barn är en konstnär. Problemet är hur man förblir en konstnär när man växer upp)

Pablo Picasso

Vad är #Stafettjulkalendern? Martina förklarar