Det handlar inte om hundar

Varför används inte teknik i större utsträckning inom förskolan? Varför satsar man inte mer på de yngre pedagogerna? Då skulle vi se utveckling…

”Man kan inte lära gamla hundar att sitta”

Old_Mother_Hubbard_Tripe_Dog_With_Pipe_1819Argumentet och förklaringen hör jag ibland när jag lyssnar på någon eller diskuterar förskolans förhållande till teknik. Men jag håller inte med om det argumentet. Det är en allt för enkel förklaring, lika lite som man kan säga att en hel barngrupp är tekniska savanter, det handlar om intresse. Vissa barn är intresserade, vissa pedagoger är intresserade, enkelt eller hur. Tror inte att barn har en a priori, medfödd känsla och intresse för teknik. Skillnaden är kanske snarare att de undersöker det med samma förutsättningar som allt annat demåste undersöka i världen. Känna på tegelstenar, slicka på fönster, öppna skåp och undersöka allt inuti, smaka på lera, trycka på iPads, testa alla knappar. Allt för att undersöka vad som är intressant.

Men vänta nu, intresse är ju en lika enkel förklaring som ålder.

Jo, men med vissa skillnader. Ålder kan man inte göra så mycket åt, det är som det är, men intresse kan man skapa. Förutsättningar för att se möjligheter med teknik är ibland ganska svårt då många tänker att det ersätter något annat. Men som jag har sagt förut, teknik är ett komplement och inte en konkurrent. Utgår man från det ställningstagandet så blir det mycket enklare att se möjligheter. Men det kräver att man blir intresserad, att man hamnar i ett medforskande tillsammans med barnen.

För i slutändan handlar det inte om att lära någon att göra trick, för det handlar inte om hundar.

 

 

 

Vad har du i händerna?

Det är inte så ofta som vi har en diskussion om farorna med stillasittande barn som tecknar, har pärlplattor eller knådar lera. Ni vet det med att de inte rör sig, ohälsan i att ha en dålig kroppsställning när man sitter på golvet och bygger lego. Det skulle låta väldigt märkligt om vi skulle diskutera på det sättet.

Minnesanteckningar

Kan inte minnas att jag någonsin har hört den debatten, jag undrar varför. Varför hör jag den debatten om teknik nu och då?

Jag tror att en stor del är att vi fortfarande inte riktigt vet vad och hur vi ska göra, framförallt med surfplattor i förskolan.

Det är ett relativt nytt verktyg som vi håller på att bekanta oss med runt om i Sverige och världen. Det är en förhållandevis jämbördig relation mellan barn och pedagog men med en väldig stor skillnad, den ena parten ska ansvara för innehållet. Så frågan är inte egentligen vad har du i händerna? Surfplatta, lärplatta, läsplatta, iPad, Android, Windows, Kindle eller vad man nu faktiskt håller i händerna är inte relevant, frågan är vad gör dina händer? Vad tillåts du att få skapa och undersöka?

Tekniken är inte en konkurrent utan ett komplement

Men då krävs att vi har en diskussion om innehållet eller att några får mandat att bestämma och se över vad händerna ska få göra.

Min förhoppning är bara att man tar ett avstamp i möjligheter och låta kreativiteten ta plats. Barnen är redan där, men det är inte de som bestämmer innehållet. Tycker givetvis att de ska få vara med att påverka, få göra sin röst hörd, men precis som med alla andra material och verktyg i förskolan ligger inte frågan om innehållet hos dem. Tänk bara på att det inte är en jättestor kamera ni bär runt på, det är ett verktyg för att få experimentera, berätta och undersöka. Om det ges den möjligheten…